Raporlama

SmartFab tüm sistem ve personelden aldığı verileri belirli aralıklar ile kayıt altına almaktadır.Bu kayıtlar ile istediğiniz raprolamaları alabilir ve sonuçları değerlendirerek kalite ve verim çalışmaları yapabilirsiniz.

Alınabilecek örnek raprolamalar:

  • Makine üretim raporu : Seçeceğiniz makinenin istenilen zaman aralıklarında yaptığı üretim bilgileri
  • Makine genel rapor : Makineye ait tüm verilerin tablo olarak sunulması
  • Makine arıza - duruş raporu : Tüm belirlenen duruş ve arızaların listesinin oluşturulması
  • Personel genel rapor : Seçilen personele ait tüm verilerin bulunduğu tablo
  • Personel ürün raporu : Personel tarafından üretilen ürün bilgileri
  • Ürün raporu : Belirlenen ürünün hangi makine ve operatör tarafından üretildiği bilgisi
  • Hız grafik raporu : Makinenin hangi hızlarda çalıştığı bilgisinin grafik olarak hazırlanması
  • Enerji raporu
  • Doğalgaz , su , hammadde kullanım raporu

Listedekilere benzer olarak üretim veya prosesinize göre tüm özel bilgilerin istenilen kriterlere göre raporlamasını yapabilrisiniz.Tüm raporlar yazdırılabilir, pdf , excel dosyası olarak kayıt edilebilir.